Products

การให้บริการพิเศษของ Grand Canny


1.    ให้คำแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในต่างประเทศ ในการเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสม
2.    มีโปรแกรมพิเศษเฉพาะสำหรับนักเรียนไทย  และผู้สนใจทั่วไป  ในการปรับตัวสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ใน  ต่างแดน  โดยที่ Grand Canny มีโปรแกรมทัวร์รอบเมือง Auckland  เป็นเวลา 4 วันเต็ม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ Care Giver Service)

3.    รับเป็นผู้ปกครองให้กับ บุตร หลานท่านในขณะที่ศึกษาอยู่ ณ เมือง Auckland
4.    ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่างๆ ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน และอื่นๆ
5.    มีบริการรับ ณ สนามบินเมือง Auckland  ในกรณีที่บุตร หลานท่านยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ  โดยเจ้าหน้าที่สถาบันจะเดินทางมารับบุตร หลานท่าน ณ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (โดยในกรณีนี้ต้องมีนักเรียน, นักศึกษา มากกว่า 3 คนขึ้นไป)  
6.    ดำเนินการต่อวีซ่าให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกท่านที่ได้สมัครเรียนโดยตรงกับทางบริษัท
7.    ยังมีบริการพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมบุตร หลานท่าน ณ ประเทศนิวซีแลนด์
โดยทาง Grand Canny จะดำเนินการจัดทัวร์ท่องเที่ยวภายในเมืองที่บุตร หลานท่านอาศัยอยู่ นอกจากนั้นทาง Grand Canny ยังดำเนินการจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้ท่านผู้ปกครองอีกด้วย

 

CARE GIVER SERVICE

 

Grand Canny จะเป็นผู้ดูแลบุตร หลาน ท่าน หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศนิวซีแลนด์   โดยทางเราได้จัดบริการทัวร์พิเศษสำหรับผู้ที่ไม่มีเพื่อน หรือญาติพี่น้องในเมือง Auckland  โดยทาง Grand Canny จะพาบุตรหลานท่านไปรู้จักสถานที่ต่าง ๆ  ในเมือง Auckland  เป็นเวลา 4 วันเต็ม  บุตร หลานท่านจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดนที่ต้องพึ่งพา

ตนเองและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังต่อไปนี้

 

Campus Tours (Day 1)   :  เจ้าหน้าที่ Grand Canny  จะเดินทางไปรับบุตรหลานท่าน ณ สถานที่ที่บุตรหลานท่านพักอาศัยอยู่   จากนั้นจะพาไปรู้จักสถานศึกษาที่บุตรหลานท่านต้องเข้าศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็น  University of Auckland, Auckland University of Technology (AUT)  โดยทางเจ้าหน้าที่จะพาเยี่ยมชมรอบๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น เยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัย, สโมสรนักศึกษา, ศูนย์อาหาร ,ศูนย์นักศึกษาต่างชาติ และศูนย์คอมพิวเตอร์  นอกจากนั้นเราจะพาไป

แนะนำให้รู้จักห้องสมุดประชาชน พร้อมทั้งแนะนำการจัดทำบัตรสมาชิก เนื่องจากห้องสมุดนั้นมีความสำคัญมากสำหรับบุตรหลานท่านในการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ในการค้นคว้าหาข้อมูลในการทำวิจัยต่างๆ

 

วันแรก  :

9.00 – 10.00 am.    -เจ้าหน้าที่ Grand Canny จะรับท่าน ณ สถานที่ที่พักอาศัย จากนั้นพาชมสถาน

ศึกษาที่ท่านต้องเข้าไปศึกษา เยี่ยมชมรอบๆ บริเวณภายในมหาวิทยาลัย, ห้องสมุด , สโมสรนักศึกษา , ศูนย์อาหาร , ศูนย์นักศึกษาต่างชาติ (โดยพาแนะนำให้รู้จักเจ้าหน้าที่ของศูนย์นักศึกษาทั้งนี้เพื่อที่นักศึกษาจะได้คุ้นเคย และ   สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามต้องการ)  พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์

11.00 – 11.45 am. - แนะนำห้องสมุดประชาชนที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Auckland

 

12.00 – 01.00 pm.   - รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย

01.15 – 02.45 pm.    - เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Auckland, ห้องสมุดมหาวิทยาลัย, สโมสรนักศึกษา และ

คณะที่นักศึกษาสนใจจะศึกษาต่อ  รวมทั้งศูนย์นักศึกษาต่างชาติ

03.00 – 04.45 pm.    -               เยี่ยมชม Auckland University of Technology (AUT),  ห้องสมุด, สโมสรนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสนใจจะศึกษาต่อ รวมทั้งศูนย์นักศึกษาต่างชาติ

05.00 – 05.30 pm.               -               กลับที่พัก

 

City Tours (Day 2)     :       Auckland เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน มีเนื้อที่กว้างขวาง    พร้อมกันนั้นยังเป็นเมืองที่สวยงาม น่าอยู่     และมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย        เราจะเห็นถึง

วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวเมารี ,  Sky Tower ที่สวยงาม , แหล่งช๊อปปิ้ง , ที่ทำการไปรษณีย์ , และทัศนีย์ภาพต่าง ๆ ที่สวยงามมากมาย

 

วันที่สอง

9.00 – 10.00 am.          -เจ้าหน้าที่ Grand Canny จะรับท่าน ณ สถานที่ที่พักอาศัย  พาชมตึกระฟ้า Sky Tower ที่สูงที่สุดในเมือง Auckland

11.00 – 11.45 am.        -ชมทัศนีย์ภาพรอบ ๆ บริเวณถนน Queen Street ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปปิ้งที่มีชื่อเสียง

ที่สุดในเมือง Auckland

12.00 – 01.00 pm.        -รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย

01.15 – 02.45 pm.        -พาชมแหล่งช๊อปปิ้งอื่น ๆ ,  ที่ทำการไปรษณีย์ , และ ธนาคารต่าง ๆ

03.00 – 04.45 pm.        -ชมทัศนีย์ภาพอื่นๆ  เช่น   Mission Bay , ท่าเรือ Ferry  เป็นต้น

05.00 – 05.30 pm.        - กลับที่พัก

 

Auckland Museum and One Tree Hill Park (Day 3)     :             พิพิธภัณฑ์ Auckland มีเนื้อที่ประมาณ 9,000

ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องแสดงศิลปะวัตถุโบราณต่าง ๆ ของชาวเมารี  ซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและกว้างขวางมากที่สุดแห่งหนึ่ง

 

One Tree Hill   เป็นสถานที่ตั้งอยู่บริเวณ Cornwall Park  มีความสูงประมาณ 183 เมตร มีหลุมเถ้าลาวาซึ่งมีอายุประมาณ 20,000 ปี  และเมื่อท่านขึ้นไปยังด้านบนสุดของ One Tree Hill  ท่านจะได้เห็นทัศนีย์ภาพที่วิจิตรสวยงาม สามารถมองเห็นใจกลางเมือง Auckland และบริเวณรอบเมืองได้อีกด้วย 

 

 

วันที่สาม

9.30 – 11.30 am.       - เจ้าหน้าที่ จะรับท่าน ณ สถานที่ที่พักอาศัย  จากนั้นเดินทางตรงไปยังพิพิธภัณฑ์ Auckland  ซึ่งจะเปิดเข้าชมได้ประมาณ 10.00 น.

12.00 – 01.00 pm.     - รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย

01.30 – 03.30 pm.     -เดินทางต่อไปยัง One Tree Hill at Cornwall Park

03.45 – 04.45 pm.     -นมัสการเยี่ยมชมวัดไทยใน Auckland

05.00 – 05.30 pm.     -กลับที่พัก

 

NZ National Maritime, Highwic, Victoria Park, and Alberton (Day 4)     :     พาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ตั้งอยู่ ณ กลางใจเมือง Auckland  พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ด้านการประมงอีกด้วย

 

Highwic (1862)   หนึ่งในสถาปัตยกรรม Gothic ที่สวยงามของประเทศนิวซีแลนด์ มีเนื้อที่ประมาณ 1.2 เฮกเคอร์ (12,000 ตารางเมตร) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณดินแดนประวัติศาสตร์  

 

Victoria Park Market   เป็นสถานที่ที่มีแหล่งช๊อปปิ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  มีสินค้าหลากหลายให้ท่านซื้อหาของฝาก  ซึ่งสินค้าบางชนิดไม่สามารถหาซื้อได้ที่อื่นใดในประเทศนิวซีแลนด์  การเดินทางก็สะดวกมากเพียงแค่ไม่กี่นาทีจากใจกลางเมือง Auckland

 

Alberton Mansion สร้างขึ้นในปี 1863 มีลักษณะคล้ายกับ Farmhouse ซึ่งต่อมาได้มีการขยายให้ใหญ่ขึ้นโดยมีห้องที่สร้างด้วย ไม้สนอันสวยงามประมาณ 18 ห้อง  เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบของชาวอินเดีย

 

 

วันที่สี่

9.30 – 11.30 am.    -เจ้าหน้าที่ จะรับท่าน ณ สถานที่ที่พักอาศัย  จากนั้นเดินทางตรงไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  ซึ่งจะเปิดเข้าชมได้ประมาณ 10.00 น.

12.00 – 01.00 pm.  -รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย

01.30 – 03.30 pm.  -เดินทางต่อไปยัง Victoria Park Market

03.45 – 04.45 pm.  -เยี่ยมชม Alberton Mansion

05.00 – 05.30 pm.  - กลับที่พัก

 

หมายเหตุ    :       ช่วงเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  และหากบุตรหลานท่านมีปัญหาใดๆ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม Grand Canny ยินดีที่จะช่วยเหลือและให้รายละเอียดทุกเรื่องตลอดเวลาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น

Visitors: 21,623